کیفیت

به کیفیت از دو منظر نگاه می­کنیم

کنترل کیفیت

منظور از کنترل کیفیت، پایش مشخصات و پارامترهای فنی محصول در فرایند تولید و ممانعت از حرکت محصول معیوب در کارخانه و در نهایت به سمت مشتری است. دیدگاه مدیریت و کارکنان به نظام مدیریت کیفیت و استقرار سیستم‌­های کیفی سبب‌­ساز کاهش احتمال بروز عیب در محصول نهایی است، ولی در عین حال از مسئولیت‌های مجموعه در خصوص کنترل کیفیت محصولات نمی کاهد. به همین دلیل هیچ محصولی بدون تایید وضعیت کیفی مناسب از یک مرحله به مرحله بعد راه پیدا نخواهد کرد. با توجه به این نکات، مشخصات محصول بر اساس دانش فنی موجود (میبا) و نیز بر اساس استانداردهای بین‌­المللی در تمامی مراحل میانی و در نهایت در قطعه تمام شده کنترل می‌­شود.

 نظام کیفیت

منظور از نظام کیفیت استقرار ابزارهای فکری و اجرایی در سازمان به نحویست که امکان ایجاد محصول فاقد کیفیت را از بین برده یا محدود سازد. ایده اصلی در نظام مدیریت کیفیت آنست که مجاری ورود خطا به سیستم بسته شوند تا مشتری ضمن برخورداری از محصول با کیفیت مطمئن، مجبور به پرداخت هزینه­‌های ناشی از اشتباه ما نباشد. بدیهی است وجود این نگاه در سازمان همه مولفه­‌های مد نظر مشتریان (کیفیت، قیمت، زمان تحویل) را تحت تاثیر مثبت قرار خواهد داد. به همین منظور، شرکت آراد پویش شریف، هدف اصلی خود را نهادینه سازی این تفکر در سازمان تعریف نموده، قصد دارد مراحل لازم را به منظور اخذ گواهینامه‌­های مربوطه در اسرع وقت طی نماید.

دیدگاه مدیریت و کارکنان به نظام مدیریت کیفیت و استقرار سیستم ­های کیفی سبب ­ساز کاهش احتمال بروز عیب در محصول نهایی است، ولی در عین حال از مسئولیتهای مجموعه در خصوص کنترل کیفیت محصولات نمی­ کاهد. به همین دلیل هیچ محصولی بدون تایید وضعیت کیفی مناسب از یک مرحله به مرحله بعد راه پیدا نخواهد کرد. با توجه به این نکات، مشخصات محصول بر اساس دانش فنی موجود (میبا) و نیز بر اساس استانداردهای بین‌المللی در تمامی مراحل میانی و در نهایت در قطعه تمام شده کنترل می ­شود.

وجود آزمایشگاه مناسب و مجهز، ابزار و پشتوانه مهمی در اجرای فرایندهای کنترلی از جمله کنترل مشخصات کیفی قطعات ریخته­‌گری شده است. این آزمایشگاه در این واحد تولیدی علاوه بر کنترل کیفیت فرایند ریخت­ه‌گری با انجام تست‌های مخرب (متالوگرافی)، نظارت کافی بر کنترل های ابعادی و کیفی محصولات تولید شده در خط تولید را دارد تا محصولی با‌کیفیت بالا تحویل صنعت دهد.

CMM برای اندازه‌گیری ابعاد دقیق و ابعاد در موقعیت‌های پیچیده

نمای کلی آزمایشگاه

دستگاه پولیش نمونه مانت شده برای تجزیه و تحلیل وضعیت ریخته‌گری

Shadow Graph برای اندازه‌گیری و اندازه‌برداری از نمونه‌ها

سختی سنج برای اندازه‌گیری سختی لایه ریخته‌گری

و لایه پشتی

دستگاهی برای سنجش ضخامت لایه آبکاری

دلتا اسکوپ برای اندازه‌گیری ضخامت لایه

ریخته‌گری شده

میکروسکوپ با بزرگنمایی 100 برابر برای متالوگرافی و آنالیز ریخته‌گری

زبری سنج برای اندازه‌گیری زبری داخل و خارج

دستگاه تست کشش

زبری‌سنج برای اندازه‌گیری زبری سطوح مختلف یاتاقان

میکروسکوپ در حال بررسی نمونه مانت شده